Alumne/a

Grups


Quotes a triar (Pagaments Mensuals o Trimestrals)


Pare, mare o tutor/a legal (en cas de menors)

Dades bancàries

Amb el primer pagament (matricula i 1r trimestre de quotes) es farà de forma transferència al Número de compte bancari (IBAN)  de Trail Costa Daurada ES8001821377420202185057  BBVA.

La resta de cobraments l'escola domiciliará pel compte de l'alumne/soci.

* No es farà devolució de l'import de la matrícula ni de les quotes cobrades.
* Les despeses de rebuts retornats pel banc les pagarà el client.
* El pagament de les quotes es farà mitjançant domiciliació bancària.
* L’import del curs consta de matrícula i 10 quotes (de setembre a juny) del mateix import, independentment dels dies de classe o festius que es faci cada mes.
* El primer rebut es cobrarà al setembre (matrícula + quota setembre) i la resta de quotes mitjançant rebuts trimestrals (Octubre, Gener i Abril).
* S’aplicarà un 5% descompte en la quota a partir del segon familiar (només en cas de quota 2 dies/setmana).
* En cas de donar-se de baixa s'ha de comunicar per escrit amb una antelació mínima de 15 dies abans del començament del trimestre.